Abelova grupa

, komutativní grupa, tj. grupa (A, ∗), ve které platí komutativní zákon, tedy ab = ba pro každé dva prvky a, b A. Např. celá čísla s operací sčítání tvoří Abelovu grupu, zatímco permutace ze tří prvků s operací skládání nikoli.