Abeokuta

, město v jihozápadní Nigérii; 427 000 obyvatel (1996). Středisko obchodu se zemědělskými produkty (rýže, jamy, maniok, kukuřice, palmový olej, kakao, ovoce, zelenina). Konzervárny, výroba plastů, hliníkárna a pivovar. Tradiční řemesla (tkaní a barvení indigem). V okolí těžba granitu. Leží na hlavní železnici z Lagosu do vnitrozemí. Univerzita (1974). – Město založeno kmenem Egbů (kolem 1830), 1847 přišli evropští misionáři. V letech 1851 a 1864 nájezdy Dahomejců z území dnešního Beninu. Misionáři z města vyhnáni 1867. V období 1893 – 1914 bylo město součástí království Egbů, které roku 1914 přešlo pod britský protektorát Nigérii.

Ottův slovník naučný: Abeokuta

Abeokuta (pod skalou), bývalé hlavní město staré říše jorubské v Africe ve vých. části Horní Guineje pod horou Olumem a na splavné řece Ogunu, nyní město Egbů s více nežli 150.000 obyv., vlastně opevněný tábor ohražený hliněnou zdí 2 m zvýší a 20 km zdélí, jejž roku 1825 zřídili zbytkové Egbů sem se uchýlivších před krutým pronásledováním otrokářů. Různé kmeny vhodně spojuje spolková ústava zavedená králem Šodekem. Řízení malých obcí, jichž v táboře jest na dvě stě, jest zcela samosprávné, a pouze o věcech společných v míru i válce rozhoduje rada spolková. Město rychle rozkvetlo a vzbudilo tím pozornost loupežných kmenů sousedních, avšak svorné součinnosti obyvatelstva dosud vždy se podařilo obhájiti rozsáhlých opevnění proti nepřátelům i proti několika útokům armády krále dahomejského (1851 a 1864). R. 1842 počalo se zde šířiti i křesťanství a vystavěno několik dřevěných kostelíků; ale když r. 1867 nastal rozpor Egbů aleokutských s Angličany v Lagosu, vypuzeni jsou angl. misionáři i ostatní Evropané z města. Křesťanství se však zde zachovalo, pouze netrpěno kněží anglických a duchovní správu konají nyní kněží domorodí, již vzdělání svého nabývají v seminářích angl., tak že podivuhodné toto město má svou zvláštní samostatnou církev černošskou, čítající několik tisíc duší. Obyvatelstvo pohanské klaní se fetišům za týchž obřadů jako ostatní černoši západoafričtí. Abeokuta provozuje živý obchod; v městě jest velký bazar se zbožím domácím i evropským, a dovážejí se sem zvláště opojné nápoje, zbraně a střelivo z Anglie, pak hračky a zboží kovové z Německa, kdežto zboží vývozné záleží hlavně v oleji palmovém, indychu, natronu, zlatě, slonové kosti, kožích a t. zv. »černošském tukų, jehož dobývají ze stromů v lesích za Abeokutaou se šířících.