Aberace

, odchylka, úchylka;
1. astronomie odchylka světelného paprsku vzniklá skládáním vektorů rychlosti světla a rychlosti pohybu pozorovatele. Podle druhu tohoto pohybu se rozlišuje aberace světla roční, vyvolaná oběhem Země kolem Slunce (maximální hodnota 20,496˝), aberace světla denní, vyvolaná rotací Země (maximální hodnota 0,32˝), a aberace světla sekulární, vyvolaná pohybem sluneční soustavy vzhledem k blízkým okolním hvězdám;
2. biologie odchylka, např. biologického druhu od standardního fenotypu, obvykle ve velikosti, tvaru nebo zbarvení. Mezi nejznámější aberace patří např. albinismus a melanismus. V současnosti se v zoologické klasifikaci aberace nepovažuje za samostatný taxon;
3. fyzika odchylka od ideálního zobrazení optickou soustavou, způsobená jejími optickými vlastnostmi. Aberace se dělí na monochromatické a chromatické vady zobrazení. Viz též barevná vada, otvorová vada;
4. genetika aberace chromozomová, změna ve struktuře chromozomu, podmíněná jeho zlomem a následnou ztrátou, přestavbou či chybným zpětným zabudováním odlomeného fragmentu. Viz též mutace chromozomová.

Související hesla