Aberantní

, anatomie odchylný, odchylně uložený, popř. přídatný, např. prsní bradavka. Z latinského aberrare bloudit, odchylovat se.