Abercrombie Lascelles

, anglický básník, dramatik a literární kritik; profesor anglické literatury. Jeho nejzralejším básnickým dílem je The Sale of St Thomas (Dražba sv. Tomáše). Nejvýznamnější díla z estetiky a kritiky jsou An Essay towards a Theory of Art (Esej o teorii umění) a Poetry, its Music and Meaning (Poezie, její hudba a význam).