Aberovat

, projevit aberaci, odchylovat se, vychylovat se. Z latinského aberrare odchylovat se.