Abert Hermann

, německý hudební vědec. Studoval v Tübingenu a v Berlíně klasickou filologii a hudební vědu. Profesor univerzit v Halle, Lipsku a Berlíně. Autor prací o antické a středověké hudební estetice a prací o vývoji opery. Přepracoval monografii W. A. Mozart od O. Jahna.

Související hesla