ABGB

, německy Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, Všeobecný občanský zákoník – jedno z nejvýznamnějších zákonodárných děl, které platilo v českých zemích. Zkušebně zaveden v roce 1797 v Západní Haliči, 1811 pro neuherskou část habsburského soustátí. Při vyhlášení měl 1 502 paragrafů. Novelizován byl mimo jiné tzv. třemi dílčími novelami z 1914 – 16 a manželskou novelou 1919. V českých zemích zrušen v roce 1950.

Související hesla