Abhinavagupta

, činný v 2. polovině 10. a počátku 11. stol.; indický estetik a filozof tantrismu z Kašmíru. Ve svých sanskrtských komentářích Abhinavabháratí (nepřeložitelný titul) a Dhvanjálókalóčana (Komentář k osvětlení ozvuku) dodal staroindické poetice estetický rozměr a vnitřně propojil teorii tzv. rasy, esteticko-citového účinku díla, s teorií dhvani (ozvuku), podle níž se na literárním díle aktivně podílí i čtenář dotvářením jeho náznaků (alankárašástry). Jeho filozofický spis Tantrálóka (Osvětlení tantry) je jakousi systematickou encyklopedií raného tantrismu; je to však dílo jazykově i obsahově velmi náročné.