Abhišéka

, akt rituálního zasvěcení, součást indického inauguračního či iniciačního obřadu, který umožňuje přechod člověka z jednoho životního stadia do druhého. Původně sestával z ceremoniální očisty, koupele v posvátné řece, později se hlavním úkonem stalo „pokropení“ kandidáta na určitý úřad vodou, olejem, či jinými substancemi. V užším smyslu abhišéka označuje vyvrcholení královského konsekračního rituálu (rádžasúja), akt předání moci, při němž byl následník trůnu za recitace posvátných průpovědí zkropen směsí osmnácti tekutin, jimž se připisovala magická moc. Buddhistické i hinduistické kulty abhišéku užívaly při skládání slibu odříkavosti či při přijetí adepta mezi zasvěcence; obřad se dodnes používá v domácím i chrámovém rituálu k slavnostnímu „oživení“ svatého idolu, probuzení božské přítomnosti.