Abímelech

, Abimelek – hebrejsky “(bůh) otec je králem”. Jméno několika biblických postav: a) pelištejský král z Geraru, který vystupuje v příběhu Abrahamově a Izákově. b) Izraelec, syn Gedeonův, uzurpátor královského titulu.

Ottův slovník naučný: Abímelech

Abímélech (hebr. Abimélek, t. j. otec můj jest král): Domnělý název králů filištínských v Geráru a Gatu. – Levoboký syn Gideónův, po 3 léta samozvaný král isráélský (soud. 9. 1), bratrovrah u Tébés zabitý. Jrk.

Související hesla