Abiogeneze

, abiogenesis – spontánní vznik živých organismů bez přispění jiných organismů (rodičů) nebo vyšší bytosti (stvořitele); a) vznik života na Zemi jako součást chemických procesů probíhajících při formování planety. Opak panspermie a stvoření; b) vznik organismů v současné době procesem zvaným samoplození. V 19. stol. tuto teorii vyvrátil L. Pasteur. Z řeckého a-, alfa privativum, částice vyjadřující zápor, nedostatek, bios život a genesis původ.

Související hesla