Abiotické faktory

, neživá část přírody (neživé faktory) jako součást ekosystémů; rozlišují se abiotické faktory fyzikální (světlo, teplota, vlhkost, tlak, proudy, průhlednost vody atd.) a chemické (minerální a organické mimobuněčné látky). Viz též biotické faktory.

Související hesla