Abiotičtí škodliví činitelé rostlin

, nepříznivé fyzikální a půdní faktory (obsah vody, vzduchu a živin), extrémní meteorologické prvky (teplota, světlo, vítr, krupobití), obsah škodlivin v ovzduší (plynné a tuhé exhaláty) a nevhodná pěstitelská opatření (např. nevhodná doba a způsob řezu u ovocných dřevin), která narušují zdravotní stav rostlin.

Související hesla