Abisko

, národní park v severním Švédsku za polárním kruhem ve Skandinávském pohoří; 75 km2, vyhlášen 1909 (jeden z prvních národních parků v Evropě). Hornatý povrch, vyšší polohy jsou skalnaté, nižší porostlé alpínskými loukami, zakrslými vrbami či březovými lesíky. – Rostlinstvo zahrnuje typické arktické druhy rostoucí na vápencovém podkladu (např. pěnišník laponský, vřesovcovitá rostlina Cassiope tetragona). Rostou zde i vzácné druhy divokých orchidejí. Vyskytuje se velký počet ptáků (např. budníček severní) a savců (medvědi, rysi, losi, rosomáci a lišky). Území parku je dobře dostupné po silnici i železnici.

Související hesla