Abiturient

, student končící střední školu; absolvent (po maturitě).

Ottův slovník naučný: Abiturient

Abiturient (z lat. abire odejíti, ten, kdo hodlá odejíti), žák poslední třídy střední školy. (gymnasia, reál. gymnasia, reálky), který složiv předepsanou zkoušku (maturitní) ústav opustiti hodlá.