Ablační oblast ledovce

, oblast ledovce, kde dochází dlouhodobě k úbytku jeho hmoty táním ledu. Led se přeměňuje v důsledku teplot pohybujících se nad bodem mrazu v kapalnou nebo plynnou fázi. Pohyb ledovce se v této oblasti zpomaluje až zastavuje, čímž dochází ke vzniku tzv. mrtvého ledu. Po roztátí ledovce vznikají z materiálu neseného na jeho povrchu ablační morény.