Ablefarie

, vrozené nebo získané chybění očního víčka.