Abnormalita duševní

, nepravidelnost, odlišnost, úchylka od normy (statistické, ideálové, subjektivní normy pozorovatele aj.). Příčiny mohou být fyzikální, např. mechanické, všechny druhy vlnění; chemické, tj. poruchy metabolismu, otravy, působení drog ap.; biologické, např. atrofie orgánu, nádory, záněty; funkční, tj. poruchy funkce orgánu, vadná genetická výbava; psychologické a sociální, tj. poruchy výchovy, mezilidských vztahů a podobně.