Abolicionismus

1. hnutí za zrušení zákona; 2. v USA koncem 18. a v 19. stol. hnutí za zrušení otroctví. Zpočátku mělo živelnou povahu. Po roce 1833 jeho stoupenci založili Americkou protiotrokářskou společnost v čele s Williamem Lloydem Garrisonem (1805 – 1879) a 1848 Stranu volné (svobodné) půdy (1854 včleněna do nově založené republikánské strany) s cílem zamezit pronikání otrokářství do dalších států připojených k Unii. Vedle umírněného křídla abolicionismu (Strana svobody 1840 – 59) se zformovalo radikální hnutí vedené černošským představitelem Frederickem Douglassem, vycházející z nezbytnosti ozbrojeného boje (povstání Johna Browna 1859). Rozhodující význam pro zrušení otrokářství měla občanská válka v USA 1861 – 65. 1. 1. 1863 přijat zákon o osvobození černých otroků, účastníků občanské války. V roce 1865 byli třináctým dodatkem ústavy osvobozeni ostatní otroci.

Související hesla