Abolitio

, právo a) zrušení zákona, rozsudku; b) odstranění, vymazání (z listiny); c) viz abolice.

Ottův slovník naučný: Abolitio

Abolitio viz Abolice.