Abondio Antonio

, italský medailér, zlatník a tvůrce voskových podobizen, činný ve Vídni; otec Alessandra Abondia. Významný představitel severoitalského manýrismu (mimo jiné portrétní medaile císaře Rudolfa II. Habsburského).

Související hesla