Abonentní

, týkající se abonentů, určený pro ně, získaný předplacením (např. abonentní cyklus České filharmonie).