Aborální

, aboralisanatomie vzdálený od úst, odvrácený od ústního otvoru, jsoucí na protilehlém konci těla. Z latinského ab od a os ústa.