Abov

, historické území na jihovýchodním Slovensku (v Košické kotlině) a v severovýchodním Maďarsku, nazvané podle hradu Abaújvár. V 17. a 18. stol. patřil k Sedmihradsku. Za Josefa II. byl Abov sloučen s Turnianskou župou (1785); vznikl nový správní celek abovsko-turnianská stolice (do 1790), která byla znovu spojena v období 1850 – 60 a poté 1881. Po rozpadu Rakousko-Uherska připadla část abovsko-turnianské župy Československu. Jako samostatný administrativní celek existoval Abov do roku 1923.