Abraham Farisol

, židovský renesanční učenec, komentátor Bible, polemik a zeměpisec. V disputaci s dominikány ve Ferraře roku 1500 zastupoval židovskou stranu. Jeho hlavní spis Igeret orchot olam (Poselství o cestách světa) je prvním moderním zeměpisným dílem v hebrejštině, které informuje o objevitelských plavbách a Novém světě.