Abrahamffy Ján

, slovenský spisovatel; představitel barokní literatury. Autor první tištěné modlitební knížky pro lid (Knížka modlitéb nábožných) a protireformačního polemického spisu Fakule hořící.

Ottův slovník naučný: Abrahamffy Ján

Abrahámffy Jan, slovenský františkán zemanského rodu, vynikající kazatel, †1728. Vydal Knížku modliteb nábožných (v Trnavě 1693) a Žaltář (v Brně 1697). Včk.