Abramowski Józef Edward

, polský filozof, sociolog a psycholog. Zastával anarchistická stanoviska. Ovlivněn A. Schopenhauerem a H. Bergsonem. Za jádro společenských jevů pokládal fakta svědomí; cestou k „bezstátnímu socialismu” má být morální revoluce.