Abrantes

, město ve středním Portugalsku na pravém břehu řeky Tajo; 7 400 obyvatel (1995). Kostel Panny Marie z 15. stol.

Ottův slovník naučný: Abrantes

Abrantes, staré opevněné město v rozkošné a úrodné rovině v portug. distr. santaremském na ř. Taju, přes niž se zde pne řetězový most, s 6380 ob. (1878), provozujícími po vodě i žel. dráze čilý obchod (ovoce, olej, obilí) s Lisabonem. Zdejší chrám sv. Vincence patří k největším a nejkrásnějším chrámům portugalským. Ve příčině strategické jest Abrantes, město důležité, ovládající příchod ze Španěl do Portugalska jakožto přední bašta hlavního města. R. 1808 dobyl ho gen. Junot, začež povýšen jest na vévodu z Abrantes,