Abraze

, obroušení, seškrábání; geologie a) obrušování (zmenšování velikosti) horninových částic vzájemným třením; b) rozrušování mořských nebo jezerních břehů nárazy vln unášejících pevné částice.

Související hesla