Abraze zubní

, obroušení (usurace) zubních korunek. U prehistorických populací lidí způsobena hlavně tvrdými částicemi v potravě, v historickém období nejčastěji zbytky kamenného prachu z obilných mlýnů, ve kterých se drtilo obilí. Existuje u všech savců.

Související hesla