Abreu António de

, portugalský mořeplavec, činný na začátku 16. stol. Podílel se na objevných plavbách A. de Albuquerque a F. Serrãa. Od 1526 guvernér Malakky.