Abreviace

, ustálená zkratka, abreviatura;
1. jazykověda tvoření zkratkových slov a zkratek; část slovotvorby;
2. biologie, paleontologie zrychlení ontogeneze vypuštěním některých vývojových stádií.

Související hesla