Abreviátor

, úředník v papežské kanceláři, který vypracovával koncepty listin.