Abri

, skalní převis až výklenek, většinou nízký a mělký, ve spodní části svahu. Nejčastěji v sedimentech, zvláště vápencích a pískovcích. Abri vznikají převážně mechanickým zvětráváním, působením mrazu, střídavým provlhčováním a vysycháním povrchu, tepelnými změnami (deskvamace); velký význam pro jejich vznik má kapilární vzlínání a zapadání puklin do svahu. Časté útočiště pravěkých lidí; archeologické nálezy.