Abrogace

, právo zrušení, odvolání nějakého zákona jako celku, jeho nahrazení jiným.

Ottův slovník naučný: Abrogace

Abrogace (lat.), zrušení, odvolání na př. zákona.