Abruptní

, náhlý, úsečný, strmý.

Ottův slovník naučný: Abruptní

Abrupta (z lat.), vtipné, chvilkové nápady. Abruptní, nesouvislý, přervaný; srázný (na př. půda); ex abrupto, z náhla, z čista jasna, s patra.