ABS

, anglicky Anti Block System – antiblokovací systém zabraňující zablokování otáčejících se kol při brzdění vozidla; nezávisle na vůli řidiče vyhodnotí a reguluje třecí sílu při brzdění mezi koly a vozovkou tak, aby nebyla překročena mez adheze.

Související hesla