Abscisa

, úsečka; vodorovná souřadnice v kartézské soustavě.