Abscise

, abscize – fyziologie rostlin opad listů, květů nebo plodů; přirozený, geneticky programovaný proces. Opadu senescentních orgánů (tj. starých, již neplnících původní funkci) předchází vytvoření abscisní zóny, tj. jedné nebo několika vrstev parenchymatických buněk s tenkými buněčnými stěnami. V době opadu orgánu jsou střední lamely buněk ve vrstvách bližších opadajícímu orgánu enzymaticky narušeny. Buňky, které jsou v abscisní zóně blíže ke stonku, nabývají na objemu. Tyto dva procesy vedou k oddělení orgánu. Opad lze navodit i uměle aplikací růstových látek rostlin nebo herbicidů.

Ottův slovník naučný: Abscise

plodůT36588; přirozený, geneticky programovaný proces. Opadu senescentních T503049orgánů (tj. starých, již neplnících původní funkci) předchází vytvoření abscisní zóny, tj. jedné nebo několika vrstev parenchymatických T35014buněk s tenkými buněčnými stěnami. V době opadu orgánu jsou střední lamely buněk ve vrstvách bližších opadajícímu orgánu enzymaticky T11611narušeny. Buňky, které jsou v abscisní zóně blíže ke stonku, nabývají na objemu. Tyto dva procesy vedou k oddělení orgánu. Opad lze navodit i uměle aplikací růstových látek rostlinT41373 nebo herbicidůT16375.Abscisse (z lat.), odříznutí, v lék. odstranění chorobného údu neb novotvaru řezem. Peč.

Související hesla