Absentér

, jedinec, který často, svévolně a bezdůvodně zameškává pracovní směny (nebo školní docházku).