Absentista

, statkář, majitel půdy přenechávající řízení hospodářských záležitostí správci. Viz též absentismus.