Absentovat

, mít (časovou) absenci; chybět, být nepřítomen.

Ottův slovník naučný: Absentovat

Absentovati se (z lat.), ve vojenství odejíti ´bez dovolené, vzdáliti se od své vojenské družinv tak, že voják na zavolanou nemůže konati službu vojenskou. Dovolené absentování jest zproštění služby na krátký čas, kdy voják i z posádky odejíti smí. Ve vojenském trestním zákonnictví rozumí se absentováním vzdálení se od vojska o své ujmě, aniž má voják úmysl, navždy zhostiti se služby vojenské, a trestá se jakožto přečin dle 6. článku voj. vězením až do šesti měsíců. Měl-li by však voják úmysl, navždy se zhostiti vojenské služby, stává se absentování desercí a trestá se jakožto zločin dle 5. čl. voj. .