Absint

, alkoholický nápoj zelenavé barvy a hořké chuti k jehož přípravě se používá pelyněk pravý (Artemisia absinthium).

Ottův slovník naučný: Absint

Absinth, velmi silný likér, jenž zvláště dobrý ze Švýcar do obchodu přichází. Jménem extrait d’ absinth. jest původ pravého absinthu naznačen; připravujíť jej z výslazů nízkých bylin alpských (Artemisia rustellina, spicata, glacialis, rupestris a j.), k němuž se přidá anýzu. Výslaz ten jest bohatý silicemi (terpeny a látkami kyslíkatými), kteréž zředěny byvše vodou jakožto bílá sraženina olejová se objeví. V obchodu dvojí jest absinth obyčejný a švýcarský. Vyrábí se ve Francii a ve Švýcarech, nejvíce se ho spotřebuje ve Francii; ze Švýcar vyváží se do Francie ročně více než 90.000 hl. Ve Francii ujalo se pití absinthu teprve okolo 1847; když totiž. Francouzové obsadili Alžír, musili vojáci píti vodu absinthovanou jako prostředek proti zimnici; vrátivše se domů zvyk ten tak rozšířili, že teď skutečným je zlořádem národním. Lékař Legrand tvrdí, že i mírné pití absinthu seslabuje a ničí ústrojí tělesné; znamenitý Moreau myslil, že neblahé účinky absinth-u dlužno přičísti rozmanitým škodlivým látkám, kterými se absinth porušuje. I v armádě i na loďstvu franc. pití absinthu je zakázáno. Srv. Absinthismus. Rn. red.

Související hesla