Absolon Karel

, český geolog; profesor na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Autor několika set vědeckých publikací z oboru geografie, geomorfologie, speleologie, paleontologie a archeologie. Zkoumal Moravský kras (objevil jeskyně Punkevní a Kateřinskou, zasloužil se o zpřístupnění propasti Macocha) i krasové oblasti v zahraničí (zejména na Balkánském poloostrově), studoval prehistorické lokality v Dolních Věstonicích a v Předmostí na Moravě.

Související hesla