Absolutio ab actione

, osvobození od žaloby z materiálního důvodu. Z latinského absolvere osvobodit, zprostit viny.