Absolutismus osvícenský

, způsob vlády absolutistických panovníků ovlivněných idejemi osvícenství. Za vlády např. Friedricha II. Velikého v Prusku, Josefa II. v Rakousku a Kateřiny Veliké v Rusku byly uskutečněny rozsáhlé reformy, avšak prosazené „shora", na základě vůle panovníka, nikoliv jako výsledek nátlaku „zdola"; nebyla tedy zpochybněna podstata absolutní autority vládce, pouze byl kladen větší důraz na jeho zodpovědnost. Viz též absolutismus.

Související hesla