Absolutista


1. absolutní vládce, autokrat, samovládce;
2. stoupenec absolutismu.

Ottův slovník naučný: Absolutista

Absolutisté, obhajcové absolutismu. Jimi byli ve Francii t. zv. legisté (znalci římského práva), kteří chtěli monarchii zjednati základv dávného císařství římského. Pžk.

Související hesla