Absolutizovat

, považovat, prohlašovat něco za absolutní, za výhradně platné, správné.