Absolutně černé těleso

, černý zářič – těleso pohlcující záření všech vlnových délek na ně dopadající; idealizovaný model, k němuž se vztahují vlastnosti reálných těles, která záření pohlcují i odrážejí. Má pro všechny vlnové délky nejvyšší možnou objemovou hustotu vyzařování, určenou Planckovým vyzařovacím zákonem. Viz též neselektivní zářič.

Související hesla